limg (13K)
rimg (11K)

DYDDIADUR TYMOR YR HYDREF 2020

AUTUMN TERM DATES 2020

01+02.09.20    Diwrnodau Paratoi’r Ysgol

                        Preparation days

03-08.09.20     Diwrnodau cyswllt i grwpiau o blant

                        Contact days for groups of children

09.09.20          Tymor yr Hydref yn dechrau i holl blant yr ysgol

                        Autumn term commences for the children

14.09.20          Themau’r plant yn fyw ar y wefan

                        Children’s theme work is available on the website.

16.09.20         Fideos cwrdd a’r athrawon yn cael eu rhannu gyda rhieni

                        Meet the teacher videos shared with parents

02.10.20          Gwasanaeth Nant Cwm Parc – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni.

                        Nant Cwm Parc’s assembly – we will share a video of the assembly with parents.

09.10.20          Gwasanaeth Nant Ddu – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni.

                   Nant Ddu’s assembly – we will share a video of the assembly with parents.

16.10.20          Gwasanaeth Cynhaeaf CA2 – Trefniadau i’w cadarnhau

                        KS2 Harvest Festival – Arrangements to be confirmed

23.10.20          Gwasnaeth Cynhaeaf YCS - Trefniadau i’w cadarnhau

                        Foundation Phase Harvest Festival - Arrangements to be confirmed

26.10.20 – 30.10.20    HANNER TYMOR / HALF TERM

05.11.20          Cyfarfod i rieni dosbarthiadau’r Derbyn am ddarllen – Microsoft Teams (2:30-3:30yp)

                        Meeting for all Reception parents about reading – Microsoft Teams (2:30-3:30pm)

09.11.20          Wythnos Gwrth-Fwlian / Anti-Bullying Week

13.11.20          Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need day

                        Gwasanaeth Nant Cwm Bedw – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni.

                        Nant Cwm Bedw’s assembly – we will share a video of the assembly with parents.

 

20.11.20         Gwasanaeth Nant Felen – byddwn yn rhannu fideo y gwasanaeth gyda rhieni.

                        Nant Felen’s assembly – we will share a video of the assembly with parents.

11.12.20         Pigidiadau Ffliw Derbyn – Bl6

                       Flu jabs Reception – Y6 

14.12.20         Cyngerddau Nadolig ar fideos at y rhieni

                       Christmas Concerts - Videos shared with parents

18.12.20 – 04.01.21    Gwyliau Nadolig / Christmas Holidays

Tymor yr Hydref 2020

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Mawrth 1af Medi

Hanner Tymor Ddydd Llun 26ain Hydref - Dydd Gwener 30ain Hydref

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 18fed Rhagfyr

Autumn Term 2020

Term starts Tuesday 1st September

Half term Monday 26th October - Friday 30th November

Term ends Friday 18th December

Tymor y Gwanwyn 2021

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 4ydd Ionawr

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 15fed Chwefror - Dydd Gwener 19eg Chwefror

Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 26ain Mawrth

Spring Term 2021

Term starts Monday 4th January                        Half term Monday 15th February - Friday 19th February                                                           Term ends Friday 26th March

Tymor yr Haf 2021

Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 12fed Ebrill

Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 31ain Mai - Dydd Gwener 4ydd Mehefin

Tymor yn gorffen ar Ddydd Mawrth 20fed Gorffennaf

Summer Term 2021

Term starts Monday 12th April

Half term Monday 31st May - Friday 4th June

Term ends Tuesday 20th July

 

 

Diwrnodau HMS / INSET days – 6 diwrnod i’w cadarnhau – 6 daysTBC

Rydym yn annog pob rhiant i gymryd eu gwyliau teuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol fel y nodwyd uchod.

We urge all parents to arrange family holidays during school holidays as noted above.